W co inwestować w 2020? W co zainwestować, aby zyskać i nie stracić?

W co inwestować w 2020? W co zainwestować, aby zyskać i nie stracić?

W co inwestować pieniądze?

W co zainwestować własne oszczędności, żeby ich nie stracić?

Początek roku to zawsze bardzo dobra okazja do dokonania wielu przemyśleń.

Między innymi z okazji wejścia w nowy rok warto pomyśleć nad tym, gdzie ulokować swoje wolne środki, aby w późniejszym okresie osiągnąć z tego tytułu możliwie jak największe korzyści.

Dobrze przemyślana inwestycja jest w stanie dać dość znaczące zyski w przeciągu zaledwie kilku najbliższych lat, a w niektórych przypadkach nawet kilku miesięcy.

Tak naprawdę sposobów na pomnażanie kapitału jest bardzo wiele.

Nie należy jednak zapominać o tym, że choć jakaś inwestycja wydawać nam się może niezwykle obiecująca, to jednak zawsze wiąże się to z pewnym ryzykiem.

Nie dajmy się jednak zwieść.

Nie istnieje inwestycja całkowicie bezpieczna i pewna tego, że nie tylko zwróci nam włożony kapitał, ale również pozwoli na jego choćby niewielkie pomnożenie.

W tym artykule postanowiliśmy przybliżyć najpopularniejsze instrumenty inwestycyjne dostępne obecnie na rynku w które warto inwestować.

W co, gdzie i jak możemy inwestować?

W ostatnich latach coraz więcej Polaków uświadomiło sobie potrzebę inwestowania w przyszłość.

Bez wątpienia ogromny wpływ na to ma sytuacja gospodarcza naszego kraju oraz polepszająca się sytuacja ekonomiczna w polskich domach.

Rozwija się Polska, a więc rozwijają się również jej mieszkańcy.

Idąc przykładem osób mieszkających na Zachodzie, którzy od wielu lat powiększają swój majątek inwestując w różne sektory gospodarki, również my zaczęliśmy chętniej lokować nasze oszczędności.

Czasy, w których ilość zgromadzonej gotówki miała znaczenie, dawno minęły.

W dobie dzisiejszych nisko oprocentowanych lokat bankowych, trzymanie pieniędzy na koncie również nie ma większego sensu.

Wiadomym jest, że dobrze, jeśli je mamy, gdyż w razie potrzeby zawsze możemy z nich skorzystać.

Jednak patrząc w perspektywie długofalowej, pieniądze znajdujące się na koncie nie przynoszą nam prawie żadnych korzyści.

Dlatego też w nas samych pojawia się wewnętrzna potrzeba i chęć ich zainwestowania.

Momentalnie pojawia się jednak zasadnicze pytanie… w co inwestować?

Przedstawiamy najpopularniejsze instrumenty inwestycyjne dostępne obecnie na rynku:

Każdy z powyższych charakteryzuje się przede wszystkim innym stopniem ryzyka, jakie musimy podjąć, jeśli zdecydujemy się w nim ulokować nasze oszczędności.

Kolejna kwestia to czas w jakim dany instrument jest w stanie wygenerować nam zysk.

Trzeci element… prawdopodobnie najważniejszy… ile na tym możemy zarobić?

Poniżej przedstawiamy kilka istotnych informacji o wybranych instrumentach inwestycyjnych.

1. Kryptowaluty

Zdecydowanie najmłodszy ze wszystkich instrumentów, który przez wielu nazywany jest “bańką spekulacyjną”, a przez innych “pieniędzmi przyszłości”. Czym są kryptowaluty?

W skrócie można je określić, jako wirtualne waluty… które jednak przez większość z państw nie są uznawane jako jednostka walutowa, środek płatniczy czy nawet pieniądz elektroniczny.

W Uni Europejskiej, wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości, kryptowaluty są traktowane, jako prawny środek płatniczy w zakresie opodatkowania VAT i tym samym z VAT są zwolnione.

Do najbardziej znanych kryptowalut można zaliczyć:

 • bitcoin
 • ethereum
 • bitcoin cash
 • litecoin
 • monero
 • dash

Wszystkich kryptowalut, które notowane są na specjalnie do tego przygotowanych giełdach jest około 4000, a ich liczba z roku na rok wciąż wzrasta.

Czy warto inwestować w kryptowaluty?

Na pewno warto spróbować.

Być może na początek niewielkim nakładem naszych oszczędności.

Przy odrobinie szczęścia, mogą nam wygenerować zadowalający zysk w niedługim czasie.

Jednak należy je traktować z rezerwą i bardziej, jako inwestycję krótkoterminową.

Czy zainwestowalibyśmy w kryptowaluty większość zgromadzonego kapitału? Odpowiedź jest prosta – NIE… zdecydowanie zbyt duże ryzyko.

2. Giełda Papierów Wartościowych

Jest to instytucja publiczna umożliwiająca obrót giełdowy papierami wartościowymi takimi jak: akcje, obligacje, prawa poboru itp. …oraz instrumentami finansowymi takimi jak: opcje i kontrakty terminowe. 

Wszystkie powyższe regulowane są przez regulamin giełdy, zasady obrotu giełdowego, Komisję Nadzoru Finansowego oraz odpowiednie ustawy.

Do najważniejszych indeksów giełdowych można zaliczyć: WIG, WIG20 i WIG30.

Na GPW notowane są akcje około 500 spółek, zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Czy warto inwestować oszczędności na giełdzie?

Na pewno warto, gdyż giełda może wygenerować spore zyski.

Jednak ryzyko jest również ogromne.

Na giełdzie szybko można zyskać, ale jeszcze szybciej można stracić.

Bez wątpienia nie jest dla osób, które boją się podejmować ryzyko i które wolą “inwestować bezpiecznie“.

Czy zainwestowalibyśmy większość naszych oszczędności na GPW?

Na pewno nie.

Tak jak w przypadku kryptowalut, tak i tutaj zdecydowanie zbyt duże ryzyko.

Jednak jeśli komuś odpowiada taka forma inwestowania, to na początek niewielkim kapitałem może spróbować swoich sił.

3. Fundusze Inwestycyjne

Wedle prognoz wielu specjalistów, lokowanie kapitału w funduszach inwestycyjnych w roku 2019 może przynieść znacznie większe zyski niż miało to miejsce w latach ubiegłych.

Warto także wspomnieć o tym, że jest to od wielu lat, już jeden z najpopularniejszych sposobów lokowania swoich oszczędności z nadzieją na osiągnięcie zysku w perspektywie najbliższych lat.

Co to jest ten fundusz inwestycyjny?

Jest to pewnego rodzaju forma wspólnego inwestowania polegająca na zbiorowym lokowaniu środków pieniężnych wpłaconych przez członków funduszu.

Uczestnikami mogą być osoby fizyczne, przedsiębiorstwa, miasta, gminy, inne jednostki organizacyjne itp.

Działalność funduszy inwestycyjnych w Polsce normuje Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.

Najważniejsze z nich to:

 • fundusze UCITS – krajowe fundusze otwarte
 • alternatywne fundusze inwestycyjne AFI – fundusze inwestycyjne zamknięte i specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte

Taka forma inwestowania charakteryzuje się niskim wkładem własnym.

A więc nie trzeba posiadać kapitału, liczonego w tysiącach albo dziesiątkach tysięcy, aby móc zainwestować fundusze inwestycyjne.

Celem nadrzędnym inwestowania w fundusze jest uzyskiwanie dochodów z zainwestowanych środków.

Natomiast podstawowym ich zadaniem jest takie lokowanie powierzonych im pieniędzy, aby przynosiły jak największe zyski przy zachowaniu ustalonego progu ryzyka.

Z całą pewnością dużym atutem inwestowania w fundusze inwestycyjne jest fakt, iż ulokowanym kapitałem inwestor nie obraca samodzielnie.

Nie musi on posiadać specjalistycznej wiedzy pozwalającej mu na efektywne obracanie ulokowanym kapitałem.

Tym zajmują się osoby mające o tym pojęcie i posiadające ogromną wiedzę z dziedziny finansów.

Im większe jest ich doświadczenie w tej kwestii, tym większe szanse na powodzenie i odpowiednie pomnożenie ulokowanego kapitału.

Niestety nawet pomimo tego, że to nie inwestorzy samodzielnie obracają swoim kapitałem, to dość często zdarza im się popełniać pewne błędy, które jeszcze zwiększają ryzyko wystąpienia porażki w inwestycji.

Jeden z najczęściej popełnianych (szczególnie przez osoby inwestujące w fundusze swoje pieniądze po raz pierwszy) jest inwestycja wszystkich swoich oszczędności tylko w jeden sposób.

W tym przypadku stawianie wszystkiego na przysłowiową jedną kartę najczęściej jest najgorszym z możliwych rozwiązań.

Inwestycja w fundusze inwestycyjne niesie ze sobą dość duże ryzyko, przede wszystkim dlatego, że nigdy całkowicie nie da się przewidzieć, jaka przyszłość roztacza się przed daną inwestycją.

Czy zainwestowalibyśmy większość naszych oszczędności w fundusze inwestycyjne?

I w tym przypadku nasza odpowiedź będzie NIE.

Jednak fundusze inwestycyjne wydają się stosunkowo bezpieczniejszą formą inwestowania własnych środków, niż Kryptowaluty oraz GPW. 

Dlatego warto spróbować swoich sił… w szczególności jeśli początkowy kapitał może wynosić zaledwie parędziesiąt lub paręset złotych.

4. Obligacje

W co warto inwestować w 2019 roku?

Z całą pewnością dobrym sposobem na lokowanie swoich oszczędności będą także obligacje, czyli pewna forma papierów wartościowych.

Obligacje zawsze stanowią zobowiązanie wystawcy (emitenta) wobec nabywcy (obligatariusza).

W tym przypadku emitent stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza, a to w praktyce oznacza, że oficjalnie i zgodnie z przepisami zobowiązuje się on do spłaty długu na określonych z góry warunkach.

Obligacje wydawane są przez niemal wszystkie gospodarcze podmioty, którym niezbędne jest pozyskanie kapitału w odpowiedniej wysokości.

Aby zdobyć środki finansowe podmioty emitują papiery wartościowe, dzięki czemu pozyskują środki bez konieczności korzystania z finansowego wsparcia banku.

Jeśli chodzi o polski rynek, to inwestorzy spotykają się z trzema rodzajami obligacji:

 • emitowanymi przez państwo – największą popularnością w tym przypadku cieszą się Obligacje Skarbu Państwa,
 • emitowanymi przez samorządy (są to tak zwane obligacje municypalne) – ich emitentami są wszystkie szczeble samorządu terytorialnego,
 • emitowanymi przez przedsiębiorstwa.

Obligacje, są opłacalne, jeśli inwestycja w nie zostanie bardzo dokładnie przemyślana, bowiem tak jak w przypadku pozostałych sposobów inwestowania własnych pieniędzy, tak i w tym, istnieje pewne ryzyko, że inwestycja się nie powiedzie, przynosząc zamiast spodziewanych zysków tylko straty.

Zawsze największe ryzyko w przypadku obligacji to wiarygodność emitenta.

W przypadku niektórych obligacji dużą niedogodnością są także posiadane przez nie dodatkowe zabezpieczenia (najczęściej spotkane w przypadku korporacyjnych obligacji).

Dla przykładu takie zabezpieczenia mogą spowodować, że emisja obligacji która jest zabezpieczona siedzibą firmy, w przypadku gdy firma ogłosi bankructwo, a syndykowi uda się sprzedać daną nieruchomość, to obligatariusze będą mieli pierwszeństwo w dostępie do pieniędzy z tego źródła przed innymi wierzycielami.

W tym przypadku to, czy odzyskają oni swoje zainwestowane pieniądze, zależy przede wszystkim od wartości nieruchomości, która została sprzedana.

5. Waluty obce

Zastanawiając się nad tym, w co zainwestować pieniądze w 2019 roku warto rozważyć również inwestycję w waluty.

Tu jednak warto zachować bardzo dużą ostrożność, bowiem choć rynek cieszy się ogromną popularnością wśród inwestorów, to jednak charakteryzuje się on ogromną zmiennością, kapryśnością i nieprzewidywalnością.

Jednak przy dużym skupieniu, doświadczeniu i pewnych umiejętnościach inwestycja w waluty okazać się może niezwykle korzystna i opłacalna.

Inwestor chcący odnieść sukces i uzyskać możliwie jak najwyższe zyski zanim wejdzie w rynek walutowy powinien dokładnie zapoznać się ze wszystkimi prawami, jakimi on się rządzi.

Oto zasady, jakimi powinien kierować się inwestor chcący wyłożyć swój kapitał w inwestycje związane z rynkiem walutowym:

 • przede wszystkim każdy inwestor powinien postrzegać dany kraj jako przedsiębiorstwo, a walutę jako akcję tegoż przedsiębiorstwa (tak jak kraj emituje swoją walutę, tak każde przedsiębiorstwo emituje swoje akcje, zatem takie porównanie okazuje się być zasadne). W przypadku rynku walut często sprawdza się zasada mówiąca o tym, że im wyższe są oczekiwania co do oprocentowania danej waluty, tym może ona uzyskiwać znacznie wyższe ceny zakupu i sprzedaży;
 • każdy inwestor powinien opracować sobie swoją własną strategię inwestycyjną, którą będzie się kierował w czasie podejmowania prób lokowania swojego kapitału w celu osiągnięcia możliwie jak największych zysków. W tym przypadku inwestorzy zdecydowanie najczęściej sięgają po technikę nazywaną carry trade. Jest to strategia, która najlepiej sprawdza się w przypadku par walutowych o jak największej różnicy w oprocentowaniu. Praktyczne jej zastosowanie polega na tym, że inwestor zadłuża się w walucie kraju charakteryzującego się bardzo niską stopą procentową, przy jednoczesnym lokowaniu uzyskanych w ten sposób środków w waluty pochodzące z krajów o walucie ze zdecydowanie wyższą stopą procentową;
 • inwestor bezwzględnie musi się bardzo dobrze orientować we wszystkich zależnościach rządzących współczesnym rynkiem walutowym.

Ze względu na dość dużą zmienność rynku walutowego jest to jeden z rynków o największym stopniu ryzyka niepowodzenia inwestycji i straty znacznej części włożonego w nią kapitału.

Oczywiście waluty dają również możliwość osiągnięcia bardzo dużych zysków, przy inwestycji niewielkiej ilości środków własnych.

Czy zainwestowalibyśmy w rynek walutowy?

Na pewno rozważylibyśmy taką możliwość, jednak przy założeniu, że inwestowane pieniądze stanowiłyby tylko i wyłącznie małą część wszystkich posiadanych oszczędności.

6. Domeny internetowe

Jedna z młodszych form inwestowania własnych oszczędności.

Tak jak i w latach poprzednich, tak i w roku 2019, jak mówią prognozy wiele osób zdecyduje się na inwestycje w internetowe domeny.

Często można się spotkać ze stwierdzeniem, że domeny internetowe stanowią pewnego rodzaju nieruchomości XXI wieku.

Co ważne, taki sposób inwestowania swojego kapitału dostępny jest tak naprawdę dla każdego, bez specjalnych ograniczeń.

Wystarczy jedynie założyć specjalne konto u jednego z rejestratorów internetowych domen.

W tym przypadku inwestujący często kierują się udziałem rynkowym poszczególnych domen… im większe tym chętniej inwestują w nie swoje pieniądze.

Inwestycja w domeny internetowe polega po prostu na zakupie domeny po bardzo okazyjnej cenie (aby tego dokonać należy bardzo uważnie śledzić rynek wyszukując najciekawszych i najkorzystniejszych ofert), z zamiarem jej późniejszej odsprzedaży za znacznie większa stawkę, gdy tylko nadarzy się ku temu najlepsza okazja.

Aby zminimalizować ryzyko niepowodzenia inwestycji w tym przypadku, absolutnie niezbędne jest przeprowadzenie teoretycznej drogi aprecjacji wartości domeny.

Mówiąc najprościej chodzi tu przede wszystkim o określenie powodów, dla których ta właśnie domena zyska znacznie w perspektywie czasu na swojej wartości.

Inwestowanie w domeny ma te jedną wielką zaletę, że dostępne jest dla każdego.

W tym przypadku, aby móc osiągnąć sukces nie trzeba posiadać ogromnej kreatywności czy językoznawczych umiejętności.

Tu najbardziej przydatne w osiągnięciu sukcesu będą analityczne umiejętności.

W Polsce panuje dość silne przekonanie, że inwestycja w domeny internetowe nie jest obarczona specjalnie wysokim ryzykiem, w przeciwieństwie do wielu pozostałych sposobów lokowania swojego kapitału.

Oczywiście niewielkie prawdopodobieństwo niepowadzenia nie oznacza, iż inwestycja w internetowe domeny jest całkowicie bezpieczna i w każdej sytuacji opłacalna.

Należy mieć przede wszystkim świadomość tego, iż w momencie zakupu danej domeny nie ma żadnych gwarancji, że z czasem jej wartość wzrośnie, dając mniejsze bądź większe zyski.

Oczywiście zdarzyć się może również tak, że wartość domeny po pewnym czasie niestety po prostu spadnie i będzie niższa, niż pierwotne cena zakupu.

Jednak według statystyk inwestorzy na lokowaniu swojego kapitału w internetowe domeny tracą zdecydowanie najmniej pieniędzy.

Czy osobiście wybralibyśmy taką formę inwestowania własnego kapitału? Czemu nie.

Oczywiście po wcześniejszym zagłębieniu się w temat. Inwestując paręset złotych, w przyszłości możemy odzyskać parokrotność kwoty, którą zainwestowaliśmy.

Na pewno jest to ciekawa i interesująca forma inwestowania własnych oszczędności.

Najpierw zdobądź wiedzę, później zainwestuj!

Nigdy w odwrotną stronę, gdyż możesz wszystko stracić – to jedna z zasad dobrego inwestowania.

Chcąc to właściwie robić zdobądź najpierw odpowiednią wiedzę, a następnie zainwestuj z głową.

Im więcej wiesz tym większą masz kontrolę– napisał w jednej ze swoich książek Jeffery Deaver.

Bez wątpienia każda inwestycja niesie za sobą ryzyko, które można zminimalizować poprzez dogłębne poznanie instrumentu, w którym chcemy ulokować nasz kapitał.

Jeden będzie bardziej ryzykowny, inny mniej.

Jeden przyniesie szybsze zyski, a inny będzie wymagał czasu i cierpliwości.

Który z nich jest najlepszy? Tak naprawdę nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie.

Jedna osoba woli inwestować w nieruchomości, inna w kryptowaluty, a jeszcze inna lubi grać na giełdzie.

Obszar działalności w jakim pracujemy utwierdził nas jednak w przekonaniu, że inwestowanie w nieruchomości to dobra i bezpieczna forma lokowania własnego kapitału.

Inwestowanie w nieruchomości jako klasyczna forma pomnażania majątku

Inwestowanie w nieruchomości jest jedną z najstarszych, najbezpieczniejszych i najlepszych form lokowania własnych oszczędności.

Od zarania dziejów ludzie inwestują w rynek nieruchomości, wciąż powiększając swój majątek.

Już w dawnych czasach o zamożności ludzi świadczyły nieruchomości jakie de facto posiadali – ile mieli hektarów ziemi i jak dużą mieli posiadłość.

Niestety w tamtych okresach inwestowanie w nieruchomości zarezerwowane było przede wszystkim dla ludzi bardzo zamożnych, którym sytuacja ekonomiczna na to pozwala.

Z biegiem czasu oraz rozwojem technologii rynek ten, tak jak i inne sektory gospodarki zmieniał się i rozwijał, co spowodowało nie tylko powiększenie ilości nieruchomości dostępnych na rynku, ale przede wszystkim zwiększyła się ich różnorodność oraz przeznaczenie.

W dzisiejszych czasach dysponując odpowiednim kapitałem lub zdolnością kredytową, można bez problemu pozwolić sobie na zakup działki, lokalu użytkowego, mieszkania lub apartamentu.

Dlaczego warto inwestować w nieruchomości?

Każda osoba inwestująca chciałaby, aby zainwestowane pieniądze zwróciły się kiedyś z zyskiem.

Stosunek ryzyka do zysku w przypadku nieruchomości jest niski.

Jeśli kupowaną nieruchomość dokładnie sprawdzimy pod kątem prawnym oraz przy okazji za nią nie przepłacimy to jest niemal pewne, że za kilka lat sprzedamy ją z zyskiem, gdyż jej wartość z roku na rok będzie rosła.

Inwestując w mieszkanie lub lokal użytkowy, możemy go wynajmować i czerpać z tego tytułu dodatkowe korzyści finansowe, które w przypadku jego sprzedaży będą podwójne:

 1. zyskujemy na różnicy za jaką nieruchomość kupiliśmy i za jaką ją sprzedaliśmy (wiadomo dochodzą jeszcze kwestie podatkowe z którymi spokojnie można sobie poradzić – więcej o tym można przeczytać tutaj),
 2. przez cały ten okres zarabialiśmy na jej wynajmie co doskonale wpisuje się w model biznesowy kup i zarabiaj.

W tym miejscu warto wspomnieć o jeszcze jednym rodzaju nieruchomości, który w ostatnich latach zyskuje w naszym kraju na popularności, dając dodatkową możliwość realizowania własnych planów urlopowych, a mianowicie apartamenty wakacyjne.

Moda na apartamenty rozgrzewa rynek nieruchomości

Apartamenty wakacyjne doskonale wpisują się w obecne trendy inwestycyjne Polaków, którzy bardzo chętnie inwestują w tego typu nieruchomości zarówno nad morzem, jak i w górach.

Model biznesowy kup, wypoczywaj i zarabiaj, doskonale się tam sprawdza przynosząc właścicielowi zyski z wynajmu oraz dając dodatkową możliwość spędzania wolnego czasu we własnym apartamencie.

Jeszcze coś co do niedawna było marzeniem wielu z nas trudnym do spełnienia, dziś jest realnym marzeniem możliwym do zrealizowania.

Skąd taka zmiana?

Ludzie zobaczyli, że na apartamentach po pierwsze można zarabiać, a po drugie są to nieruchomości, które znacząco z roku na rok zyskują na wartości.

Jak pokazują statystyki osoby, które zainwestowały w apartament 10 lat temu, mogą go dziś sprzedać prawie za dwukrotność tej kwoty, którą wtedy zapłaciły.

Jeśli nieruchomość przez cały ten czas była w ciągłym wynajmie to można tylko sobie wyobrazić, jak trafna i dobra była to inwestycja.

Apartamenty towarem luksusowym nad morzem

Każdy, kto planuje zainwestować w apartament nad morzem marzy o takim z którego będzie miał bezpośredni widok z okna na morze.

W wielu przypadkach niestety takie marzenie jest bardzo trudne do zrealizowania, gdyż ceny luksusowych apartamentów  z najlepszym widokiem na morze w najlepszych lokalizacjach i inwestycjach przyprawiają o zawrót głowy.

Dostępność takich apartamentów, w szczególności na rynku wtórnym, często graniczy z cudem, gdyż właściciele rzadko decydują się na ich sprzedaż.

Rynek pierwotny również nie rozpieszcza, gdyż apartamenty z najlepszym widokiem znikają z oferty sprzedaży w mgnieniu oka, zostawiając za sobą jedynie ślad na planie inwestycji w postaci informacji – sprzedany.

Doskonała lokalizacja jest tylko jednym z elementów, które czynią apartamenty towarem luksusowym – standard wykończenia oraz infrastruktura towarzysząca w postaci basenu, sali fitness lub SPA odróżniają je od innych nieruchomości dostępnych w sprzedaży na nadmorskim rynku nieruchomości.

To jak to jest z tym apartamentami?

Czy przeciętnie zarabiający mieszkaniec naszego kraju może sobie pozwolić na ich zakup?

Apartamenty nad morzem nie muszą kosztować krocie

Duże znaczenie w wyborze apartamentu mają bez wątpienia nasze preferencje oraz kapitał jakim dysponujemy.

Jeśli ktoś rozważa zakup takiego z bezpośrednim widokiem na morze, to musi liczyć się z tym, że zapłaci za niego więcej, niż osoba, która poszukuje apartamentu blisko morza, ale widok na Bałtyk nie jest dla niej koniecznością.

Wychodzi na to, że apartamenty z widokiem na morze zarezerwowane są tylko, i wyłącznie dla ludzi dysponujących dużym kapitałem?

I tak i nie.

Apartamenty o podobnym metrażu i standardzie z widokiem na Bałtyk w jednej miejscowości mogą kosztować o parędziesiąt procent więcej niż w innej.

Więc jeśli za cel nie obraliśmy sobie któregoś z popularnych kurortów nadmorskich to jest szansa, że za apartament wcale nie musimy słono zapłacić.

Odległość inwestycji od plaży również nie jest bez znaczenia.

W większości przypadków czym dalej od linii brzegowej tym będzie taniej, a więc jeśli nasz apartament nie musi być położony w apartamentowcu, który znajduje się w bliskiej odległości od morza to prawdopodobnie zapłacimy za niego o parędziesiąt procent mniej.

Ceny apartamentów na sprzedaż nad morzem zaczynają się od około 6 000 zł i mogą dochodzić do nawet 40 000 zł za metr kwadratowy. a tyle trzeba zapłacić za luksusowy apartament, w najlepszej lokalizacji, prestiżowej inwestycji, z rewelacyjnym widokiem i wysokim standardem wykończenia.

Rozbieżność cenowa jest bardzo duża – tak jak i zasobność naszego portfela, dlatego nad morzem każdy powinien znaleźć coś dla siebie.

Apartamenty to dobra inwestycja na przyszłość

Osoby, które zastanawiają się w co zainwestować własne oszczędności lub mają możliwość skorzystania z innych form finansowania, bez wątpienia powinny rozważyć zakup apartamentu… dla siebie, dla rodziny lub po prostu w celach inwestycyjnych, aby czerpać zyski z wynajmu.

Obecnie realna stopa zwrotu oscyluje wokół 5-6 % w skali roku, co daje całkiem niezły wynik.

Jeśli weźmiemy pod uwagę również możliwość korzystania z nieruchomości we własnym zakresie, to apartament nad morzem w miejscowościach takich jak: Kołobrzeg, Mielno, Międzyzdroje lub Świnoujście może przynieść właścicielowi sporo radości i korzyści.

Oczywiście są instrumenty inwestycyjne, które są w stanie wygenerować dużo wyższą stopę zwrotu… jednak przy stosunkowo wyższym ryzyku, dlatego ostateczna decyzja w co inwestować i gdzie, powinna być decyzją skrupulatnie przemyślaną.

W co inwestować pieniądze?

Robert Kiyosaki, powiedział kiedyś:

Tu nie chodzi o to jak dużo pieniędzy możesz zarobić, ale ile pieniędzy możesz zachować, jak ciężko dla Ciebie pracują i jak wiele pokoleń je zatrzyma”.

My się pod powyższym stwierdzeniem podpisujemy i stawiamy na nieruchomości, jako inwestycję bezpieczną, stabilną oraz ponadczasową.

Z całą pewnością każdy, kto w roku 2020 planuje zainwestować swoje oszczędności znajdzie najlepszy dla siebie sposób, pozwalający na ich pomnożenie i wygenerowanie zadowalających zysków, nie koniecznie w perspektywie najbliższych miesięcy, ale lat już z pewnością tak.

Przede wszystkim warto sprecyzować sobie jaki rodzaj inwestycji nas interesuje, analizując przy tym oczywiście ryzyko jego niepowodzenia.

Jeśli chodzi o inwestowanie w roku 2020, nie trzeba opierać się jedynie na tych najbardziej sprawdzonych metodach.

Inwestując jednak w coś nowego warto mieć na uwadze, że ryzyko porażki jest równie wysokie, co ryzyko osiągnięcia sukcesu finansowego, dlatego też warto próbować nowych możliwości, pamiętając jednak o tym, aby nie wkładać w to całego swojego kapitału przeznaczonego do zainwestowania.

Powiązane posty

Jak maksymalnie wykorzystać urlop nad polskim morzem?

Wakacje nad polskim morzem nie muszą kojarzyć się z nudą. Nieco niedoceniane, ale pełne uroku...

Kontynuuj czytanie
Jacek Święcicki
przez Jacek Święcicki

Dołącz do dyskusji